1979

Eskualdeko Koordinakundea

Eskualdeko Koordinakundea sortu genuen, gure Elkarte Mugimenduaren jarduerak Hiru Lurraldeetan koordinatu ahal izateko.

1979

Jardunaldi aldarrikatzailea

Eskualdeko Koordinakundea sortu genuen, gure Elkarte Mugimenduaren jarduerak Hiru Lurraldeetan koordinatu ahal izateko.

1981

Oztopoei buruzko Dekretuak

Hirigintza-oztopo eta oztopo arkitektonikoak kentzeari buruzko Dekretuak onesteko lan egin genuen.

1984

Elkarte Aldizkaria

ELKARTE aldizkariaren lehen alea argitaratu genuen.

1985

Legezko Eraketa

ELKARTEAN formalki eratu genuen.

1987

Laguntzen Gida

Desgaitasun fisiko duten Euskadiko pertsonentzako lehenengo Laguntzen Gida egin genuen.

1989

Oztopoei buruzko jardunaldia

Hirigintza Oztopoak eta Oztopo Arkitektonikoak Kentzeari buruzko Jardunaldiak antolatu genituen.

1993

Irisgarritasun Turistikorako Gida

Euskadiko Irisgarritasun Turistikorako Gida argitaratu genuen.

1993

Hezkuntza Legea

Euskadiko lehenengo Hezkuntza Legearen edukian aritu ginen lanean.

1994

Osasun arloko Murrizketak Salatzea

Prestazio ortoprotesikoetako murrizketak salatu genituen.

1995

Tb programa salatzea

Desgaitasuna duten pertsonei gure eskubideen bermeen ordez karitate- eta limosna-ekimenak eskaintzea salatu genituen.

1997

Irisgarritasuna sustatzeko Legea

Irisgarritasuna Sustatzeko Legea onestea lortu genuen.

1998

Irisgarritasunari buruzko Legearen aldeko kanpaina.

Irisgarritasunari buruzko Legea benetan betetzea eskatu genuen.

1999

Emakumea eta Desgaitasuna

Desgaitasuna duten emakumeak bistaratzeko proposamenak egin genituen.

2001

Erreserbatutako aparkalekuak

Erreserbatutako aparkalekuak errespetatzeko kanpaina sustatu eta bertan parte hartu genuen.

2002

Agerraldia Eusko Legebiltzarrean

Desgaitasuna duten pertsonak Eusko Legebiltzarrean egon eta horiei agerikotasuna ematea.

2003

Aukera Berdintasuna eta Diskriminazio Eza

Ezintasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari, diskriminazio-ezari eta irisgarritasun unibertsalari (LIONDAU) buruzko lehenengo esparru arauemailea onetsi zen.

2005

Enplegu Arruntari buruzko Plana

Eusko Jaurlaritzak desgaitasuna duten pertsonen enplegu arruntarekin konprometitutako plana onestea lortu genuen.

2006

Eskubideen Esparru Berria

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioaren eta Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko Legearen ezagutza eta betearazpena sustatzen lagundu genuen.

2008

Gizarte Zerbitzuen Legea

Euskal Gizarte Zerbitzuen Legea egiteko prozesuan modu aktiboan parte hartu genuen.

2011

Konbentzioari buruzko Mintegiak

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioa ezartzerakoan sor zitezkeen erronkei buruzko hausnarketa- eta jakinarazpen-mintegiak antolatu genituen.

2013

Behatokia

ELKARTEAN Behatokia abiarazi genuen prestazio eta eskubideen murrizketak salatzeko.

2015

Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa

Zorroan ez zegoela desgaitasuna duten pertsonen bizimodu independenterako prestaziorik salatu genuen.

2016

Hirugarren Sektore Sozialaren Legea

Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala aintzat hartu eta bultzatzen duen Legea egiteko prozesuan parte hartu genuen.

2017

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta

DBE hobetzea aldarrikatu genuen, desgaitasun fisikoa duten pertsonek Bizimodu Independentearen eredua garatzeko dituzten beharrizanak kontuan har ditzan.

2017

Irisgarritasunaren Legearen 20. urteurrena

Irisgarritasunaren Legearen 20. urteurrenean, Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren konpromisoa lortu genuen.