Pertsona bakoitzaren beharrizanei erantzungo dien hezkuntza-eskaintza eta -ingurua izateko eskubidea.

HEZKUNTZA ESKAINTZA ETA INGURU erabat inklusibo eta irisgarriak IZATEKO ESKUBIDEA ikasketa-maila guztietan eta jarduera guztietan: eskolako eta eskolaz kanpoko jardueretan, jolastorduetan, ibilaldietan, jantoki-zerbitzuan, eskola-garraioan etab.

HORRETARAKO BEHARREZKOA DA baldintza eta neurri hauek bermatzea:

  • Desgaitasuna duten ikasle guztiek beharrezkoak dituzten hezkuntza-laguntza eta -berrindartze guztiak eduki behar dituzte.
  • Ikastetxe, gune eta gailu guztiak irisgarriak izan behar dira, pertsona guztiek, desberdintasunik gabe, erabili ahal izateko.
  • Nortasunaren, gaitasunen eta ahalmenen garapena ahalik eta gehien bultzatu behar da, ikasleek etorkizunari buruz dituzten banakako beharrizanei eta itxaropenei erantzunez.
  • Lan-garapenarekiko lotura bermatu behar da, desgaitasuna duten pertsonentzako prestakuntza-inguru ireki, inklusibo eta irisgarrietan.